Údržba a čistenie kobercov

BEŽNÁ ÚDRŽBA

Bežná každodenné údržba sa vykonáva vysávaním. Koberce vysávajte pravidelne často, aj keď sa javia ako čisté. Extrémne namáhané miesta ako vstup a chodby, aj častejšie. Zabránite tým usadeniu a zatlačenie špiny do koberca. Naša firma, odporúča používanie vysávača s točiacou sa kefou alebo s kombináciou klepanie / kefovanie, ktoré zdvíha vlasy koberca a mechanický uvoľňuje špinu na vysávanie. V prípade použitia kief nesmú byť hrubé, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu koberca. Vo verejných priestoroch potom odporúčame výkonné priemyselné vysávače.

ČIASTOČNÉ ČISTENIE

Na vstupných východiskových miestach je potrebne koberec vyčistiť penovým čistiacim prostriedkom, sprejom alebo práškom.
Pri použití tekutého prostriedku dbajte na správne dávkovanie. V každom prípade vlhkú penu ihneď dôkladne z koberca povysávajte. Táto metóda sa odporúča u nalepených kobercov. U voľne položených kobercov používajte sprej alebo prášok.

PERIODICKÁ ODBORNÁ STAROSTLIVOSŤ

Koberec typickej domácnosti mal by byť odborne čistený každých 12 až 18 mesiacov. Keď budete nechávať čistiť koberec pravidelne, je odstraňovanie škvŕn a jeho potom každodenná údržba jednoduchá.
Je výhodné využiť odborné čistenie, pretože vybavenie firiem je oveľa výkonnejšie, než Vaše domáce. Pravý odborník rozumie svojim prístrojom, pozná prostriedky zodpovedajúce rozdielnym typom kobercových vlákien. Zo skúsenosti neodporúčame tzv. (mokré čistenie) pri ktorom dochádza k nadmernému a zbytočnému premočeniu, ktoré spôsobuje kratšiu životnosť koberca. Ďalej pri tomto spôsobe čistenia dochádza k strate impregnačných ochranných látok a môže dôjsť k strate farby a nezvratnému zničeniu vlasov koberca.

VLASTNOSTI VLNENÉHO KOBERCA

Ide o prírodné vlákno - strižná vlna dýcha, absorbuje vlhkosť a v prípade suchého vnútorného vzduchu ju opäť odovzdáva späť do ovzdušia. Prirodzenou vlastnosťou kvalitnej strižnej vlny je obsah tuku, ktorý čiastočne odpudzuje nečistoty a vlhkosť a dáva vlasu elastickosť.

Každý vlnený koberec najskôr púšťa vlas. Pri bežnom použití a správnej údržbe po 3 - 4 mesiacoch prestane. Jedná sa o vlastnosť vlnenej priadze, v žiadnom prípade sa nejedná o chybu koberca.

STAROSTLIVOSŤ O VLNENÝ KOBEREC

Dlhú životnosť vášho vlneného koberca podporíte správnym zaobchádzaním. Koberce najviac poškodzuje vlhkosť, dlhodobé nečistoty a nesprávna údržba.
Podklad pod kobercom má byť plochý, rovný a úplne suchý. Nerovnosti by sa časom do koberca obtlačila a vlhko rozvíja vytváranie plesní.
Koberec nezaťažujte veľmi ťažkým nábytkom. Na nohy stoličiek a stolov pripevnite ochranné podložky.
Priamo na koberec nikdy neklaďte nádoby s izbovými kvetmi, ktoré zalievate. Môže dôjsť k nevratnému poškodeniu vlasu koberca, spráchnivenie vlákien pod črepníkoch alebo vytvorenie plesne.
Koberec nikdy neklikajte na klopadlo. Časti koberca ležiace na hrane sa môžu popoťahováním a klepaním poškodiť a môže dochádzať k uvoľňovaniu uzlov.
Zamedzte priamemu slnečnému žiareniu na koberec, môže dochádzať k zmenám farieb.
Pod kusový vlnený koberec používajte podložku. Predídete deformácii koberca, ochránite jeho spodnú stranu a zamedzíte jeho kĺzaniu.
U vlnených kobercov postačí jednoduché vysávanie vykonávané v smere vlasu. Nepoužívajte rotačné kefy, ktoré by mohli koberec poškodiť.

KOBERCE SHAGGY S VYSOKÝM VLASOM

Charakteristickým znakom je dlhý vlas koberca pripojený k podložke, dĺžka vlasu koberca sa najčastejšie pohybuje medzi 2-5cm. Ďalším znakom je, že vlas koberca má chaotický vzhľad, pretože vlas koberca nesmeruje jedným smerom, ale smeruje náhodne do všetkých smerov.
Výhodou týchto kobercov je okrem nezvyčajného vzhľadu aj ich vlastnosť, že vytvára príjemný pocit pri chôdzi a dotyku.
Nevýhodou naopak je obtiažnejšia údržba.

STAROSTLIVOSŤ O KOBERCE SHAGGY

Údržba a čistenie je náročnejšia. Je to spôsobené dĺžkou vlasu koberca, kedy je veľakrát ťažké dostať nečistoty až z hĺbky koberca, tiež čistenie dlhých vlasov koberca je ťažšie, než je tomu u kobercov s krátkym vlasom. Rovnako ako u všetkých ostatných typov kobercov, aj u shaggy kobercov je dôležitá pravidelná údržba. Tá spočíva v pravidelnom suchom vysávaní koberca, ideálna frekvencia je 2x týždenne. Vysávač by mal mať dostatočne vysoký sací výkon, aby sme vysali nečistoty aj z hĺbky koberca. Pri kobercoch s dlhým vlasom nie je vhodné používať vysávaciu hlavu s rotačnou kefou, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu alebo vytrhnutiu vlákien koberca. Oveľa vyššej účinnosti pri suchom vysávaní dosiahneme, pokiaľ namiesto klasickej širokej kobercovej hlavice použijeme užší nástavec na čalúnenie, ktorým sa ľahšie dostaneme k nečistotám medzi vláknami koberca. Tento spôsob je síce časovo a fyzicky náročnejší, ale vzhľadom k menším rozmerom shaggy kobercov sa dá zvládnuť.

Vysávanie by malo prebiehať vo všetkých smeroch (aspoň do kríža), veľa nečistôt, ktoré nevysaje v jednom smere, dostaneme preč z koberca v smere inom. Pokiaľ je v koberci viac nečistôt a koberec je menších rozmerov, môžeme veľa nečistôt dostať preč celkom jednoduchým spôsobom tým, že koberec v dvoch ľuďoch vo vonkajšom priestore vytrepeme a následne zvyšné nečistoty vysajeme vysávačom.

U shaggy kobercov z mikrovlákna je vďaka použitému materiálu údržba ešte náročnejšie. Je potrebné nepodceniť údržbu a starostlivosť. Ak koberec začne javiť známky plstnatenia, najmä na zaťažovaných miestach, je potrebné ho aj prečesať.

Sledujte nás a inšpirujte sa pri výbere #najkoberce Zobraziť profil